ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣΣυντονίστρια: Μαρίνα Κόντζηλα Ψυχολόγος - Εκπαιδεύτρια ομάδων γονέων.

Ομάδες γονέων, ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών τους.

. Ομάδα γονέων με παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών).
. Ομάδα γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών).
. Ομάδα γονέων με παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας (11- 18 ετών).
Διάρκεια κύκλων: Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2017. Συναντήσεις: απογευματινές ώρες, δύο φορές το μήνα.

Kόστος συμμετοχής ανά άτομο - γονέα 15 ευρώ ανά συνάντηση. Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις της ομάδας, έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό πληρωμής.

Πληροφορίες: 210 482 22 22 Δηλώσεις συμμετοχής στο:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αριθμός συμμετεχόντων 12-25 άτομα.
Ημέρα Τετάρτη
Ώρα: 17.30 - 19.00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: IST College- Πειραιώς 72

Διοργάνωση: Εdu Seminar's Team σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Σ.Β.Ι.Ε

Οι ομάδες έχουν θεωρητικό και βιωματικό χαρακτήρα. Σε κάθε συνάντηση, αναλύεται ένα θέμα για την ανάπτυξη των παιδιών και τη σχέση γονέα-παιδιού.

Οι Βιωματικές Ομάδες Γονέων έχουν ως στόχο:
. να παρέχουν βοήθεια και στήριξη στους γονείς, ώστε
. να νιώσουν πιο επαρκείς στην άσκηση του γονικού ρόλου
. να διασφαλίσουν την ισορροπία και την ομαλή λειτουργία της οικογένειας
. την υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών τους,

Οι Βιωματικές Ομάδες Γονέων αποτελούν :
. χώρο ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων για την ανατροφή των παιδιών
. για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού
. την ενδυνάμωση του γονικού ρόλου.

Με την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου συντονιστή-ψυχολόγου της ομάδας,
. γίνεται εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των γονέων και
. ανταλλαγή απόψεων και
. βιωματικών εμπειριών, πάντα με σεβασμό, αποδοχή και κατανόηση προς όλα τα μέλη της ομάδας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ

. Γονείς με παιδιά 0 - 6 ετών:

1. Άγχος αποχωρισμού:

o Ορισμός του άγχους αποχωρισμού.
o Σε ποια ηλικία εμφανίζεται σε ένα παιδί και με ποιους τρόπους εκδηλώνεται.
o Σε ποιους παράγοντες οφείλεται το άγχος αποχωρισμού.
o Στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους αποχωρισμού από τους γονείς.
o Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

2. Η οριοθέτηση των παιδιών:

o Τι ακριβώς είναι τα όρια.
o Ποια είναι η σημασία τους και για ποιους λόγους είναι απαραίτητα για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και την εξέλιξη της συμπεριφοράς ενός παιδιού.
o Συμβουλευτικές κατευθύνσεις για το πώς οι γονείς θα θέσουν αποτελεσματικά τα όρια στα παιδιά.

3. Η μετάβαση και η προσαρμογή του παιδιού από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο:

o Τι εννοούμε με τον όρο μετάβαση.
o Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί προκειμένου να είναι έτοιμο να φοιτήσει στο νηπιαγωγείο.
o Ποιες αλλαγές αντιμετωπίζει ένα παιδί με την είσοδό του στο σχολείο.
o Κατευθυντήριες γραμμές προς τους γονείς προκειμένου να στηρίξουν το παιδί σε αυτή την εξελικτική φάση.

4. Η αδερφική αντιζηλία:

o Πώς εκδηλώνεται η ζήλεια ανάμεσα στα αδέρφια.
o Που οφείλεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά και πώς ακριβώς νιώθει ένα παιδί όταν ζηλεύει τον αδερφό/την αδερφή του.
o Ποια είναι συνήθως η στάση των γονέων απέναντι στην αδερφική αντιζηλία.
o Προτάσεις αποτελεσματικού χειρισμού της αδερφικής αντιζηλίας για τους γονείς.
_________________________________
Γονείς με παιδιά 6 - 12 ετών:

1. Σχολικός εκφοβισμός-Bullying:

o Τι σημαίνει ο όρος σχολικός εκφοβισμός.
o Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται ο σχολικός εκφοβισμός.
o Χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων του εκφοβισμού.
o Χαρακτηριστικά των παιδιών που ασκούν βία.
o Συνέπειες του εκφοβισμού στη συμπεριφορά και την εξέλιξη ενός παιδιού.
o Παρουσίαση περιστατικών.
o Τρόποι πρόληψης του εκφοβισμού από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

2. Το παιδί που αντιμετωπίζει χαμηλή σχολική απόδοση:

o Τι εννοούμε με τον όρο σχολική αποτυχία.
o Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η χαμηλή σχολική απόδοση.
o Η επίδραση των γονέων στην σχολική επίδοση των παιδιών.
o Τρόποι αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας.

3. Η σημασία της επιβράβευσης για τα παιδιά:

o Τι εννοούμε με τον όρο «επιβράβευση».
o Για ποιους λόγους η επιβράβευση είναι απαραίτητη για τα παιδιά.
o Πώς νιώθει ένα παιδί που δε λαμβάνει θετική ενίσχυση.
o Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς να επαινούν τα παιδιά.

4. Η αυτοεκτίμηση του παιδιού:

o Ορισμός της αυτοεκτίμησης.
o Σε ποια ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να μορφοποιούν συναισθήματα αυτοεκτίμησης και με ποιο τρόπο.
o Τα οφέλη της υψηλής αυτοεκτίμησης για ένα παιδί.
o Συμβουλευτικές προτάσεις προς τους γονείς για να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών.
_____________________________________

. Γονείς με παιδιά 12 - 18 ετών:

1. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας:

o Η προσωπικότητα του εφήβου.
o Οι βιολογικές αλλαγές την περίοδο της εφηβείας.
o Η αντιδραστική συμπεριφορά του εφήβου και οι εντάσεις που προκαλούνται στο οικογενειακό περιβάλλον.
o Η σημασία και ο ρόλος της φιλίας στην εφηβεία.
o Διαχείριση συγκρούσεων εφήβων - γονέων.

2. Η σχολική άρνηση στην εφηβεία:

o Πως εκδηλώνεται η σχολική άρνηση στην εφηβεία.
o Η αντίδραση των γονέων απέναντι στη σχολική άρνηση του εφήβου.
o Ο ρόλος και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στον έφηβο που εμφανίζει σχολική άρνηση.
o Συμβουλευτικές κατευθύνσεις προς τους γονείς.

3. Έφηβος και διαδίκτυο:

o Για ποιους λόγους το διαδίκτυο είναι ελκυστικό στην εφηβεία.
o Οι κίνδυνοι και οι απειλές που εγκυμονεί το διαδίκτυο για τους εφήβους.
o Το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού.
o Σημάδια εθισμού των εφήβων από το διαδίκτυο.
o Συμβουλευτικές κατευθύνσεις προς τους γονείς.

4 Διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία:

o Πώς διαμορφώνεται η εικόνα σώματος στην εφηβεία.
o Ο ρόλος των προτύπων για τον έφηβο.
o Η επιρροή των γονέων.
o Κατευθυντήριες γραμμές προς τους γονείς.